Om skulen

Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa. Stiftelsen Vinterlandbruksskulen på Jæren fører v...

Les mer

Styret

Styret for 2020 - 2023. Styreleiar Torbjørn Ognedal Nestleiar Ragnhild Stokka Dyngeland Kommune Representant Vararepresentant Bjerkreim Bente Gro M. Slettebø Olinn Herikstad Eigersund May Sissel Nodland Sigmund S...

Les mer

Lærarane

Her kommer det ny tekst og bilete etter kvart

Les mer