Søknad for skuleåret 2019/20

Søknadsfristen for skuleåret 2019/20 er 1. mars. Du finn søknadsskjema til å laste ned under fana Agronomkurset. Neste skuleår vil faget plante- og husdyr gå på Helleland. Gardsdrift,  utmark og kulturlandskap, traktor/maskin og økonomi gå på Øksnevad. Meir info om dei enkelte faga og opptakskrav under Agronomkurset

Plante- og husdyrproduksjon

Utmark og kulturlandskap

Gardsdrift

Traktor og maskinar

Økonomi og driftsleiing