Timeplan 2020/21

Undervisinga startar måndag 17. august og varer til 15. april. Eksamen i mai.
Dei ulike faga blir undervist på kvar sine kveldar.

Skuleåret 2020/21 blir oppsettet slik:

Plante- og husdyrproduksjon: Måndag og onssdag
Gardsdrift: Kvar tysdag, og onsdagar i november, desember og januar
Utmark og kulturlandskap: Måndag (ikkje undervising november, desember og januar)

Traktor og maskin: Tysdag frå ca. 20. september
Økonomi og driftsleiing: Torsdag