Lånekassen

Som elev på Vinterlandbruksskulen kan du søkja om lån og stipend frå Lånekassen, og frå skuleåret 2020/21 er det mogleg å få støtte for deltidselevar etter same andel som dei ulike faga utgjer, 34 %, 17 % osv. av satsane som gjeld for heiltidselevar.

Dei ulike modulane er vekta slik: Plante- og husdyr 34 %, Gardsdrift 17 %, Utmark og kulturlandskap 14 %, Traktor og maskinar 14 % og Økonomi og driftsleiing 14 %.