Opptakskrav

Kravet til opptak ved skulen er at eleven må ha fylt minst 19 år, i tillegg må han/hun ha minst eit halvt års jordbrukspraksis.

Søkjarar som er over 25 år må gjennom ei realkompetansevurdering frå fylkeskommunen før dei kan bli tatt opp som elevar. Sjå meir om dette under eige punkt i menyen.