Søknad for skuleåret 2018/19

Søknadsfristen for skuleåret 2018/19 er 1. mars. Du finn søknadsskjema til å laste ned under fana Agronomkurset. Neste skuleår vil faga plante- og husdyr, gardsdrift og utmark gå på Øksnevad, traktor/maskin og økonomi på Helleland. Meir info om dei enkelte faga og opptakskrav under Agronomkurset

Søknad skuleåret 2017/18

Vi har fått svært mange søknadar innan fristen 1. mars. Det er fortsatt mogleg å senda inn ein søknad, men du vil bli sett på ei venteliste så vil tida vise om det blir ein opning for opptak eller ikk...
Les mer

Semesterstart 2016/17

Vi starta eit nytt skuleår i går med i alt 80 elevar fordelt på 7 klassar. I høst har vi og ein klasse i planteproduksjon i Sirdal. 33 av elevane tar sitt første år på Vinterlandbruksskulen
Les mer

Agronomar Helleland 2015

Avslutning etter tre års undervisning på Helleland med ein glad gjeng ferdige agronomar på Byrkjedalstunet. Seks av dei har vore med alle tre åra, mens dei andre har kombinert fag på Helleland med fag...
Les mer
 
 
 
 
<center>Plante- og husdyrproduksjon</center>
Plante- og husdyrproduksjon
<center>Utmark og kulturlandskap</center>
Utmark og kulturlandskap
<center>Gardsdrift</center>
Gardsdrift
<center>Traktor og maskinar</center>
Traktor og maskinar
<center>Økonomi og driftsleiing</center>
Økonomi og driftsleiing