Søknad skuleåret 2017/18

Vi har fått svært mange søknadar innan fristen 1. mars. Det er fortsatt mogleg å senda inn ein søknad, men du vil bli sett på ei venteliste så vil tida vise om det blir ein opning for opptak eller ikkje.