Timeplan 2018/19

Undervisinga startar 20. august og varer til 11. april. Eksamen i midten av mai.
Dei ulike faga blir undervist på kvar sine kveldar.

Skuleåret 2018/19 blir oppsettet slik:

Øksnevad:

Plante- og husdyrproduksjon: Måndag og torsdag
Gardsdrift: Tysdag, og onsdagar i november, desember og januar
Utmark og kulturlandskap: Måndag eller onsdag, (ikkje undervising november, desember og januar)

Helleland:

Traktor og maskin: Tysdag frå ca. 20. september
Økonomi og driftsleiing: Onsdag