Image
Text

Lånekassen

Text


Som elev på Vinterlandbruksskulen kan du søkja om lån og stipend frå Lånekassen, men følgjande vilkår må vera oppfylt:


Du må ta ein kombinasjon av modular som til saman utgjer meir enn 50 % av fagtilbodet 1. året ved VLJ. Dei ulike modulane er vekta slik: Plante- og husdyr 34 %, Gardsdrift 17 %, Utmark og kulturlandskap 14 %, Traktor og maskinar 14 % og Økonomi og driftsleiing 14 %.


Kombinasjonen Plante- og husdyr saman med Gardsdrift utgjer 51 % og vil gi grunnlag for stipend og lån i Lånekassen. Fleire andre kombinasjonar vil og kunne utgjera meir enn 50 %.


Text

Vinterlandbruksskulen på Jæren


Jærvegen 996 4352 Kleppe
Tlf. 51 22 74 50
E-post: post@vlj.no


Org nr: 971 557 435

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon