Image
Text

Agronomkurs

Text

Agronomutdanninga


Agronomkurset fører fram til eksamen i alle faga som du treng for agronomutdanning etter godkjend læreplan i felles programfag Vg3 Landbruk under utdanningsprogram for Naturbruk. Ved Vinterlandbrukssk... 

Les mer

Text

Elevar


Den typiske eleven ved Vinterlandbruksskulen er ei kvinne eller ein mann i midten/slutten av tjueåra som før eller seinare skal overta ein gard i området. 
Les mer

Text

Om faga


Faget består av to delar, planteproduksjon og husdyrproduksjon med to lærarar som er ansvarlege for kvar sin del. Dei to delane heng likevel saman, særleg tydeleg er det når det gjeld dyrking av gras ..

Les mer

Text

Opptakskrav


Kravet til opptak ved skulen er at eleven må ha fylt minst 19 år, i tillegg må han/hun ha minst eit halvt års jordbrukspraksis. Du kan ikkje søkja opptak ved skulen medan du går i lære (ikkje har avsl...
Les mer

Text

Søknaden


Last ned søknadsskjemaet på din eigen maskin, fyll ut søknaden og send den med naudsynte vedlegg til VLJ, Jærvegen 996, 4352 Kleppe. Velkomen som søkar
Les mer

Text

Eigenbetaling


Vi har ein eigenbetaling for elevane på kr 1.500 for kvart fag med unntak for plante- og husdyr der prisen er kr. 3.000. Beløpet blir fakturert med halvdelen kvar i august og januar. Ved å gå på Vinte...

Les mer

Text

Lånekassen


Som elev på Vinterlandbruksskulen kan du søkja om lån og stipend frå Lånekassen, men følgjande vilkår må vera oppfylt: Du må ta ein kombinasjon av modular som til saman utgjer meir enn 50 % av fagtilb...
Les mer

Text

Timeplan 2017/18


Undervisinga startar 17. august og varer til ca. 20. april. Eksamen i midten av mai. Dei ulike faga blir undervist på kvar sine kveldar. Skuleåret 2017/18 blir oppsettet slik: Øksnevad: Plante- og hus...

Les mer

Text

Realkompetansevurdering ved VLJ


Alle søkjarar som har brukt retten sin til vidaregåande utdanning må legge fram ei realkompetansevurdering i dei fem faga (eller dei faga du ønskjer å ta) på Vg3 Landbruk for å bli tatt opp ved skulen...
Les mer

Text

Vinterlandbruksskulen på Jæren


Jærvegen 996 4352 Kleppe
Tlf. 51 22 74 50
E-post: post@vlj.no


Org nr: 971 557 435

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon