Utmarksklassen

Utmarksklassen avsluttet undervisningen for høstsemesteret på lørdag med ferskvannsfiske i Kringlelia i Gjesdal. Aurene var mange, men små. 40 av dem ble målt, veid og kjønnsbestemt. En ny erfaring for svært mange av elevene.
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning