Søknad skuleåret 2015/16

Det er framleis ledige plassar i alle fag/modular. Søknadsskjema finn du under agronomkurset. Velkommen som søkjar.
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning