Kompetanse og framtidstru

Grunnleggjande kunnskapar i agronomi og økonomi/leiing er avgjerande for å gjera ein god jobb på garden. VLJ tilbyr modulbasert agronomutdanning på kveldstid for deg som satsar på ei framtid i landbruket.
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning