Fagtur til Frankrike

I slutten av februar dro vi på fagtur til Frankrike med besøk på maskinutstillingen SIMA, gardsbesøk i Normandie og husdyr- og matmessa SIA i Paris på programmet. med godt vær, god mat og en god gjeng på 33 personer ble turen en opplevelse
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning