Agronomsamling

14 av dei 55 som har fullførd heile agronomutdanninga ved VLJ var samla i skulen sine lokale i Jærvegen 996 på Øksnevad måndag kveld. Gode innlegg av Ola Bekken, Anja og Njål og god mat og drøs ga oss eit løft i kvardagen.
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning