Agronomar Øksnevad 2015

 Klikk for å endre bildeAvslutning av skuleåret på Øksnevad tysdag 9. juni med fotoseanse med 10 av 12 ferdige og glade agronomar. Dei har brukt frå to til fire år på å fullføra agronomutdanninga med eit eller fleire fag kvar vinter.
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning