Søknad skuleåret 2017/18

02.01.2017 08:24
Vi har fått svært mange søknadar innan fristen 1. mars. Det er fortsatt mogleg å senda inn ein søknad, men du vil bli sett på ei venteliste så vil tida vise om det blir ein opning for opptak eller ikk...
Les mer

Semesterstart 2016/17

19.08.2016 10:21
Vi starta eit nytt skuleår i går med i alt 80 elevar fordelt på 7 klassar. I høst har vi og ein klasse i planteproduksjon i Sirdal. 33 av elevane tar sitt første år på Vinterlandbruksskulen
Les mer

Agronomar Helleland 2015

10.06.2015 10:24
Avslutning etter tre års undervisning på Helleland med ein glad gjeng ferdige agronomar på Byrkjedalstunet. Seks av dei har vore med alle tre åra, mens dei andre har kombinert fag på Helleland med fag...
Les mer

Agronomar Øksnevad 2015

10.06.2015 10:19
Avslutning av skuleåret på Øksnevad tysdag 9. juni med fotoseanse med 10 av 12 ferdige og glade agronomar. Dei har brukt frå to til fire år på å fullføra agronomutdanninga med eit eller fleire fag kva...
Les mer

Søknad skuleåret 2015/16

27.04.2015 12:37
Det er framleis ledige plassar i alle fag/modular. Søknadsskjema finn du under agronomkurset. Velkommen som søkjar.
Les mer
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning