Timeplan 2017/18

Undervisinga startar 17. august og varer til ca. 20. april. Eksamen i midten av mai.
Dei ulike faga blir undervist på kvar sine kveldar. Skuleåret 2017/18 blir oppsettet slik:
Øksnevad:
Plante- og husdyrproduksjon: Måndag og torsdag
Traktor og maskin: Tysdag frå ca. 20. september
Økonomi og driftsleiing: Torsdag
Helleland:
Gardsdrift: Tysdag, og onsdagar i november, desember og januar
Utmark og kulturlandskap: Onsdag, (ikkje undervising november, desember og januar)
Vinterlandbruksskulen på Jæren

er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gje kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.
Les mer

Rogaland landbrukspark
Rogaland landbrukspark
It's leanrning
It's leanrning