Eigenbetaling

Vi har ein eigenbetaling for elevane på kr 1.500 for kvart fag med unntak for plante- og husdyr der prisen er kr. 3.000. Beløpet blir fakturert med halvdelen kvar i august og januar.

Ved å gå på Vinterlandbruksskulen får du høve til å få fleire kompetansebevis som du treng som bonde i dag, til dømes autorisasjonskurs i plantevern, HMS-kurs, kurs i varme arbeid og kompetansebevis for hald av husdyr.

Dette er kurs du elles må betala for i regi av andre organisasjonar